Rejestracja online

Dane pacjenta

Upoważnienia
do uzyskania dokumentacji medycznej
do uzyskania informacji o stanie zdrowia i uzyskanych swiadczeniach


Usługa

Cena:
100Czy w ciągu ostatnich 10 lat miał Pan/Pani wykonywane badania kolonoskopowe w ramach badań przesiewowych?
Czy kuzyn I stopnia (matka, ojciec, brat, siostra, dziecko) miał rozpoznanego raka jelita grubego?


* należy podać numer skierowania lub załączyć jego zdjęcie/skan do formularza.
** do wizyt pilnych konieczna kwalifikacja przez lekarza specjalistę
* usługa zaświadczenia nie jest możliwa przy pierwszorazowej wizycie.


*hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedna małą i dużą literę oraz cyfrę